6. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - МОНТАНА

Местоположение: гр. Монтана, yл. „Граф Игнатиев“ №3

тел: +359 96 30 54 89

bgmontanamuseum@abv.bg

GPS:

Работно време:

08:00-17:00 ч. /понеделник-събота/

www.montana-museum.weebly.com


Археологическата експозиция „Лапидариум“ на епиграфски паметници от римската епоха е разположена в района на античния град Монтана, на площ от 700 кв.м в парковата среда на Попската градина.
Обемно – пространствената композиция включва 56 бр. паметници, открити в Монтана. Надписите върху мра­мора са единствените за сега писмени извори за този провинциален римски град като ново културно явление в българските земи. Те съдържат изключително ценен материал за историята и културата на Монтана през ІІ-ІІІ в. след Хр., за почитаните в древното светилище култове на Диана – „богинята покровителка на Монтана“, на Аполон, Ескулап, Хигия, Латона, Силван и др. божества, за посветителите и споменатите военни части, за про­славата на властващи императори, за управители на провинция Долна Мизия и др. висши военни и цивилни лица.