МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Целта на мобилното приложение е да спомага ориентацията в маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, както и навигацията към туристическите чрез гео локация и използване на карти. Мобилното приложение разполага и с он-лайн интерактивна образователна игра, целяща провокиране интереса на различни видове целеви групи към трансграничния маршрут.


Регламент на играта