ФИЛМ

Информационния филм има за цел привличане на туристи и посетители, както на трансграничния маршрут по проекта, така и на района на Дунавския Лимес като цяло. Филмът представя основни обекти, свързани с Римския Лимес и римската античност на територията на България и Румъния, второстепенни обекти и обекти с потенциал, свързани с Римски лимес и римска античност, природни обекти, други туристически забележителности, фестивали и музеи.