44. ТРИУМФАЛЕН ПАМЕТНИК „ТРОПЕУМ ТРАЯНИ“ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ „АДАМКЛИСИ“

Местоположение:  гр. Адамклиси, достъп от DN3 (НП3)

GPS: Музеен комплекс “Тропеум Траяни”, гр. Адамклис

Трофеят на Траян DC53, Adamclisi 907010, Румъния 

Работно време:

08:00-20:00 ч. (лято) 09:00-17:00 ч. (зима)

Музейният комплекс от Адамклиси включва римската крепост, музея и триумфалния монумент. Крепостта е основана след края на войните за завоюване на Дакия от император Траян. Тук се състои една от битките, през 102 г. преди Христа. Тропаеум Траяни става муниципиум през 170 г. След разрушенията, претърпени в резултат на нашествия на мигриращи народи, крепостта е реконструирана от императорите Лиций и Константин, през 321 г. Издигнатият от Траян паметник е реставриран през 1977 г. В близост до монумента е проучена могила и олтар, посветен на римляните, загинали в битката от 102 г. Монументът е оценен от Григоре Точилеску като „сертификат за раждане на румънския народ“.
Проектирана като лапидариум, сградата на музея включва археологични останки, открити в крепостта и около нея. В музея са изложени оригинални предмети от трофея, включително колосалната статуя, надписа и фриза с оръжия. Други експонати включват керамични колекции (включително римски и византийски амфори), кандила, инструменти, накити, фрагменти от акведукти, скулптура, епиграфски документи.