39. МУЗЕЙ „РОМАНАЦИ“, ГРАД КАРАКАЛ

Местоположение: гр. Каракал, ул. „Янку Жияну“ №26

Tел: +40 249 511 344

muzeulromanatiuluicaracal@yahoo.com

GPS:

Работно време:

08:00-16:00 ч. /понеделик–четвъртък/ 09:00-13:00 ч. /събота–неделя/

www.caracal.museum.com


В общинския музей с археологически профил се намират колекции от керамика, скъпоценни камъни, фибула, надписи, статуи и монети от римската епоха, произхождащи от обектите при Добрословени /Ромула/ и Хотърани. При входа на музея е разположен Лапидариумът, ценен сектор, в който са изложени над 20 броя експонати: саркофази, прагове на порти, погребални камъни и съдове за съхранение.
На времето е устоял саркофагът на Елиус Юлий Юлиян (ІІІ в.н.е.), с размери 2.30 х 1.08 х 1.54 м, изработен от варовик от Враца, с красиви скулптурни орнаменти. Според надписа, саркофагът е бил издигнат от съпругата на починалия, Валерия Гамелина, заедно с децата. Саркофагът е открит близо до Ромула в некропола Хотърани през 1952 г.