36. МУЗЕЙ ОЛТЕНИЯ, СЕКЦИЯ „АРХЕОЛОГИЯ“

Местоположение: гр. Крайова, ул. „Мадона Дуду“ № 14

Тел: +40 351/427861

istorie_arheologie@muzeulolteniei.ro

GPS:

Работно време:

09:00-17:00 ч. /понеделник – неделя/

www.muzeulolteniei.ro


Музеят на Олтения е основан през 1915 г. като музей по етнография и античност на Олтения, в сграда, построена през 1905 г. През 1926 г. е учреден раздел по археология. Понастоящем, музеят разполага с 20 колекции, съдържащи общо около 170 000 предмета, включващи нумизматика, медали, мемориални предмети и др. Колекциите съдържат предмети от неолитната епоха, от епохата на металите, на дакската цивилизация с гръцко-римско влияние и предмети на румънското провинциално изкуство.
Нумизматичната колекция включва римските републикански съкровища от Циклени (Горж), Фъркашеле (Олт), Ишалница и Кърна (Долж), римските имперски съкровища от Бърка, Галичя Маре, Тунари Веки, Слъвени, Добридор, Леурда (Горж), Бутойещи (Мехединци). В категорията на съкровищата влизат и римските накити.