29. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СИЛИСТРА

Местоположение: гр. Силистра, ул. „Г.С.Раковски“ №24

тел: +359 86 820 388

museumsilistra@abv.bg

GPS:

Работно време:

09:30-17:00 ч. /вторник-събота/

www.museumsilistra.com


Археологическият музей в Силистра се помещава в сграда, построена в периода 1923-1924 г., като клон на Румънската национална банка в града. Експозициите заемат площ от 400 кв.м и включват предмети от праисторическата, античната и средновековната епоха.
Сред най-ценните експонати са римски каменен слънчев часовник (най-впечатляващият, откриван досега по българските земи), златен пръстен от III в., колона с името на хан Омуртаг, печати на български и византийски владетели, златни накити от времето на крепостта Дръстър и др.