19. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СВИЩОВ

Местоположение: Археологическа експозиция гр. Свищов

ул. „Д. Шишманов“ №10

тел: +359 631 60467

novae@abv.bg

GPS:

Работно време:

08:30-17:00 ч. /понеделник-петък/ събота и неделя - по заявка

www.istoricheskimuzei-svishtov.com


Археологическата експозиция е посветена само на римския военен лагер и ранновизантийски град Нове. Изградена на тематичен и хронологичен принцип, тя дава представа както за обхвата на римската експанзия, така и за уеднаквяването на бита и културата в различните провинции на империята. В една от залите е отделено специално внимание на богатите колекции на музея от игли за коса и шев, костни и бронзови украшения, дребна бронзова пластика и монети.