СРЕДНОВЕКОВЕН ФЕСТИВАЛ „БЪДИНЪ“

Място на събитието: Крепост „Баба Вида“, гр. Видин

Време на провеждане:

Краят на август/септември, ежегодно

Организатори: Община Видин и Регионален исторически музей-Видин

Фестивалът е създаден през 2012 г. Той се превърна в място за среща на културата на народите от Античността и Средновековието, от Изтока и Запада, Севера и Юга. Всяка година изданията на фестивала са с различна тематика, свързана с пресъздаването на антична и средновековна атмосфера в крепостта „Баба Вида“: възстановки на бойни изкуства, средновековна музика, въоръжения и облекло, дегустация на средновековна кухня, религиозна утвар и др.


Вижте още обекти от област Видин

Вижте картата