БРОШУРА

Брошурата представя основните туристически обекти по маршрута „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ като останалите обекти са споменати с кратко резюме.