7. ORAȘUL ANTIC „ALMUS“

Locație:

orașul Lom

GPS:

Informație:

MI – Lom


Orașul apare la sfârșitul secolului І – în­ceputul secolului ІІ. În Almus au staționat divizii ale primei legiuni Italice și a legiu­nii XI a lui Claudius, precum și alte trupe militare. Probabil în cea de a doua jumă­tate a secolului II aici este amplasat un birou vamal al imperiului.
La sfârșitul secolului ІІІ – începutul secolu­lui ІV castelului i-au fost realizate lucrări de consolidare. Se presupune funcționa­rea unui port fluvial, care a servit nece­sităților flotei militare și navelor comer­ciale. La mijlocul secolului V Almus a fost cucerit de huni. Castelul are forma de un pentagon neregulat cu suprafață de 4.1 ha. Zidul estic are lungime de 200 m și lățime de 2 m, iar cel sudic are lungime de 230 m și lățime de 2.2 m, conectându-se în unghi drept cu cel estic. Zidul vestic are lungime de 180 m, iar cel nordic (sub­minat de râu și prăbușit în unele locuri) are lungime de 250 m, cu turnuri rotunde în colțuri.
Au fost studiați 90 de metri din zidul ves­tic de apărare, fiind descoperită doar o parte din poarta vestică a cetății. În Al­mus sunt descoperite și rămășițe de un apeduct ceramic și din plumb. Numeroa­sele artefacte descoperite din timpul An­tichității și Evului Mediu sunt păstrate la Muzeul de istorie din Lom. Pe orașul antic Almus este situat orașul actual Lom.

ȘTIAȚI CĂ ...

În inscripția latină din Almus (mijlocul secolului II), dedicată zeiței Nemesis, se menționează un beneficiarius consularis, care probabil a controlat stația de a lungul drumului.